Wednesday, June 17, 2015

నా తలపులలోని నీకోసం

ఆమె నన్ను భగ్న హృదయుడిని చేసింది.
నా తలపులు చుట్టుముడుతున్నా- నన్ను
మరచిపోయానని ఆత్మవంచన చేసుకుంది.
నాపై మోహంతో తన శరీరంలో మరిగే రక్తం
చారలై కళ్ళలో ప్రతిఫలిస్తుందేమో
అన్న భయంతో ఆమె గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది.
గుండె చప్పుళ్ళను ఆమెను కన్న తల్లి కన్నా

నేనే బాగా వినగలను

No comments:

Post a Comment